Loutky & Intarzie

Puppets and marquetry

 

řezbářka, loutkářka, výtvarnice

Z její prvotní tvorby v oblasti malby, kašírovaných reliéfů, masek a loutek z papírové hmoty se vytvořil zájem o klasickou řezbovanou marionetu, u které je kladen důraz na výtvarný výraz, řemeslné zpracování a  mechanickou funkčnost.

Každá loutka než opustí dílnu projde rukou zkušeného loutkoherce a následnými úpravami v zájmu její hybnosti.

Loutky z její dílny jsou také ke shlédnutí ve stálé expozici Českokrumlovského muzea " Pohádkový dům".

Jitka Davídková

Robert Zerzawy

Woodworker, puppet-maker, painter


Jitka Davídková  trained in Prague and began working life as a painter and a maker of papier maché masks and puppets. She became interested in the  Czech tradition of wood-carved marionettes, which emphasise formal beauty, crafted expressionality and mechanical fluency.


Each puppet leaves the workshop having been tested in the hands of an experienced puppeteer. Exhaustive corrections are made in order to realise the puppet’s full expressive potential.


Two 80cm ‘javajky’ (Javanese-style rod puppets) by Jitka were featured at Brighton Fringe Festival 2017 (UK) in The Life and Death of Puppet King Richard II , by W Shakespeare, to acclaim. " The Fairy-tale House".